New Product Launcher คืออะไร

New Product Launcher คืออะไร เครื่องมือโปรโมทสินค้าใหม่จาก Lazada ใช้ดีไหม จากการใช้งานจริง

New Product Launcher คืออะไร ต้องบอกก่อนว่า Lazada (ลาซาด้า) มีเครื่องมือโปรโมทพิเศษที่ Shopee (ช้อปปี้) ไม่มีอย่าง New Product Launcher (NPL) เป็นเครื่องมือการโปรโมทสินค้าใหม่เท่านั้น โดยสามารถเลือกได้ที่ Lazada Seller Center > Marketing Center > New Product Launcher (โปรโมทสินค้าใหม่)

Affiliate Ads ใน Shopee Lazada

Affiliate Ads ใน Shopee Lazada (Affiliate Marketing) ตั้งราคาอย่างไรให้เหมาะสม ได้ ROAS สูง

Affiliate Ads ใน Shopee Lazada (Affiliate Marketing) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของการทำ Digital Marketing ใน Shopee (ช้อปปี้) และ Lazada (ลาซาด้า) หรือในภาษาไทยเรียกกันว่าการโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์หรือตัวแทนนั่นเอง

โฆษณา ecommerce

โฆษณา eCommerce นอกเหนือจาก Shopee Ads และ Lazada Ads ควรทำ Ads อะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง

โฆษณา eCommerce สำหรับการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมีหลายแบบมาก โดยเฉพาะการโฆษณาบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังในไทย ไม่ว่าจะเป็น Shopee และ Lazada ต่างก็มีระบบโฆษณาเป็นของตัวเอง โดยสามารถแยกออกมาเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้สองแบบนั่นคือ Search Ads และ Discovery Ads

Search Ads ใน Shopee

Search Ads ใน Shopee Ads และ Lazada Ads ตั้งค่าแบบอัตโนมัติ กับตั้งค่าเอง แบบไหนดีกว่า

Search Ads ใน Shopee Ads (ช้อปปี้) และ Lazada Ads (ลาซาด้า) จะตั้งค่าอัตโนมัติ หรือตั้งค่าเอง แตกต่างกันแค่ไหน และแบบไหนดีกว่ากัน ในปัจจุบันนี้ตลาด E-Commerce ในประเทศไทยมีความดุเดือดค่อนข้างมาก ทำให้การใช้โฆษณาในส่วนของ Platform E-Commerce เป็นเรื่องปกติที่พบเจอได้ทั่วไป ทั้ง Shopee และ Lazada หลายคนจึงเริ่มทาทำการตลาด Digital Marketing บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Search Ads บนทั้ง Shopee และ Lazada

ทำ Shopee Ads Lazada Ads

ทำ Shopee Ads และ Lazada Ads สำหรับมือใหม่ รวมทริกและเทคนิคแบบฉบับเอเจนซี

ทำ Shopee Ads, Lazada Ads จะเริ่มอย่างไรดี มีเทคนิคอะไรบ้าง ต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่ขายสินค้าออนไลน์ มักจะมีการวางขายสินค้าใน E-Commerce Platform ชื่อดังในไทยอย่าง ช้อปปี้ และ ลาซาด้า กันอยู่แล้ว

ขายสินค้า FMCG

ขายสินค้า FMCG บน Platform E-Commerce ทั้ง Shopee และ Lazada อย่างไรให้คุ้มค่า

ขายสินค้า FMCG บน Platform E-Commerce อีคอมเมิร์ซ ทั้ง Shopee ช้อปปี้ และ Lazada ลาซาด้า อย่างไรให้ได้คุ้มค่า ราคาดี ต้องกล่าวก่อนว่าสินค้า FMCG ย่อมาจากคำว่า Fast-moving consumer goods เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคโดยทั่วไป สามารถขายสินค้าพวกนี้ได้อย่างรวดเร็วและมีมูลค่าที่ไม่สูงมากนัก