งานเขียน SEO

งานเขียน SEO เริ่มทำเป็นอาชีพจริงจัง ทำได้ไหม? ต้องเตรียมอะไรบ้าง

งานเขียน SEO สามารถทำเป็นอาชีพจริงจัง สามารถทำได้ไหม? คำถามนี้เห็นมาจากกลุ่ม SEO ใน Facebook ซึ่งส่วนมากในกลุ่มมักจะเป็นผู้เชี่ยวชาญงานเทคนิคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น On-page และ Off-page แต่พอมีคนจั่วหัวขึ้นมาว่าเป็นทางด้านงานเขียน SEO เลยไม่ค่อยมีคนตอบในหัวข้อนั้นเท่าไร ทาง Digital Break Time เลยหยิบยกหัวข้อนี้มาเป็นประเด็นว่า งานเขียน SEO จะทำเป็นอาชีพจริงจัง ทำได้ไหม และต้องเตรียมอะไรบ้าง