Planning

3 01-01 บรีฟคอนเทนต์

3 STEPS บรีฟคอนเทนต์ กับลูกค้าอย่างไรให้เข้าใจตรงกัน พร้อมเทคนิคสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

pitchpanda
April 13, 2024
0
บรีฟคอนเทนต์ กับลูกค้าเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญ ก่อนเริ่มทำคอนเทนต์เราต้องรวบรวมข้อมูลของสิ่งที่เราจะท...
2-01-01 คิดคอนเทนต์ TikTok

คิดคอนเทนต์ Tiktok สำหรับแบรนด์ ฉบับมือใหม่ควรเริ่มต้นยังไง พร้อมไอเดียคอนเทนต์แบบง่ายๆ

pitchpanda
March 3, 2024
0
คิดคอนเทนต์ Tiktok ให้ได้ความสนใจจากผู้ชมจนเพิ่มยอดขายให้ร้านได้อาจดูเหมือนง่าย แต่การมัดใจผู้ชมไม่ใ...
01-01 เพิ่มยอด B2B

เพิ่มยอด B2B จากธุรกิจที่ทำ B2C อยู่แล้ว จะเริ่มอย่างไรดี จะใช้โฆษณาประเภทไหนถึงจะตอบโจทย์

Thanakarn Lertsudwichai
January 18, 2024
0
เพิ่มยอด B2B จากธุรกิจที่ทำ B2C อยู่แล้ว ในบางธุรกิจ ถือกำเนิดมาเป็น B2C (Business to Consumer) ซึ่ง...