เขียน Content

เขียน Content บทความแต่ไม่มีไอเดีย จะเริ่มอย่างไรดี แบบฉบับคนเริ่มต้น

เขียน Content จะเริ่มต้นอย่างไรดี อันนี้เป็น Inbox ที่หลายคนถามเข้ามา ว่าประสบการณ์ด้านงานเขียนไม่มีเลย ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดี ไม่มีไอเดียในการเขียนเลยแม้แต่น้อย แต่ยังดีว่ามีเรื่องที่สนใจจะเขียนแล้ว แต่บางทีก็ตัน เขียนไม่ออก