Digital Marketing คลินิก

Digital Marketing คลินิก ทำฟัน คลินิกผิวหนัง เสริมความงาม Content คอนเทนต์แบบไหนที่ทำโฆษณาไม่ได้

Digital Marketing คลินิก ทำฟัน คลินิกผิวหนัง เสริมความงาม ซึ่งต้องบอกเลยว่าธุรกิจคลินิกทั้ง 2 อย่างนี้มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างในแง่ของการทำ Digital Marketing ไม่ว่าจะเป็นการทำโฆษณาเมื่อให้เกิดการจอง เน้นการลงทะเบียน หรือโทรเป็นหลัก