Influencer ทำงานฟรี

Influencer ทำงานฟรี ทำคอนเทนต์แล้วลูกค้าไม่เอา ไม่จ่ายเงิน วิธีป้องกัน ทำคอนเทนต์แล้วได้เงินชัวร์

Influencer ทำงานฟรี อันนี้เรียกได้ว่าเป็นปัญหาสำหรับ อินฟลูเอนเซอร์มือใหม่ ที่หลายคนอาจจะต้องเจอว่า ถ้ามีคนว่าจ้างเราทำคอนเทนต์ เราควรจะเก็บเงินตอนไหน อย่างไรดี หรือแม้กระทั่งเคยเจอว่า มีคนจ้างทำคอนเทนต์ แต่คอนเทนต์ไม่ถูกใจและไม่จ่ายเงินก็มี