Taboola คืออะไร

Taboola คืออะไร ทำความรู้จัก Native Ads ให้มากขึ้น แพลตฟอร์มทางเลือกของโฆษณา

Taboola คืออะไร Taboola (ทาบูล่า) เป็นชื่อแพลตฟอร์มหนึ่งสำหรับการลงโฆษณารูปแบบ Native Ads เพื่อให้เข้าถึงการโฆษณาให้มากขึ้นนอกเหนือจาก Social Media และในอีกด้านหนึ่งนั้นคือเป็นโปรแกรมสำหรับการวัดข้อมูล และแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับในฝั่ง Publisher ด้วย