Taboola คืออะไร

Taboola คืออะไร ทำความรู้จัก Native Ads ให้มากขึ้น แพลตฟอร์มทางเลือกของโฆษณา

Taboola คืออะไร Taboola (ทาบูล่า) เป็นชื่อแพลตฟอร์มหนึ่งสำหรับการลงโฆษณารูปแบบ Native Ads เพื่อให้เข้าถึงการโฆษณาให้มากขึ้นนอกเหนือจาก Social Media และในอีกด้านหนึ่งนั้นคือเป็นโปรแกรมสำหรับการวัดข้อมูล และแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับในฝั่ง Publisher ด้วย ซึ่ง Taboola ได้ถือกำเนิดในช่วงปี 2007 มาจากการโฆษณาในรูปแบบ Chumbox ที่เป็นกล่องรูป Thumnail แนะนำเป็นช่อง ๆ อยู่ใต้บทความหรือข่าวที่ผู้ใช้งานอ่านอยู่ ซึ่งในปี 2019 Taboola ได้เข้าซื้อกิจการคู่แข่งอย่าง Outbrain เพื่อเสริมข้างเครือข่าย Native Ads มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันนี้ Taboola ได้ดำเนินกิจการในหลายประเทศ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น Taboola คืออะไร ทำความรู้จักกับ Native Ads ให้มากขึ้น Native Ads คือรู้แบบการลงโฆษณาที่เน้น Placement ของเว็บไซต์ที่มีคอนเทนต์เป็นจำนวนมาก ซึ่งมักจะเป็นเว็บข่าวหรือแพลตฟอร์มสำหรับใช้อ่านข่าวโดยเฉพาะ เมื่อเราอ่านข่าวจบ ก็มักจะมีข่าวที่เกี่ยวข้องแนะนำมาด้านล่าง โดยลักษณะของโฆษณาจะแทรกไปกับข่าวที่ถูกแนะนำมา ซึ่งมีความแนบเนียน (ขึ้นอยู่กับรูปภาพและการใช้คำโฆษณา)…