งานการตลาดออนไลน์ งาน Digital Marketing

งานการตลาดออนไลน์ งาน Digital Marketing ทำงานประจำหรือฟรีแลนซ์ดีกว่ากัน เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย

งานการตลาดออนไลน์ งาน Digital Marketing ว่าทำงานประจำหรือฟรีแลนซ์ดีกว่ากัน ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่างานทางด้าน Digital Marketing เป็นงานที่น่าสนใจและมีคนทำงานในด้านนี้อยู่ไม่น้อย หลายคนที่มีความสามารถก็เลือกที่จะทำงานประจำ หรือถ้าไม่ชอบงานประจำ ก็ทำงานฟรีแลนซ์ แบบ Gig Economy หรือใครจะเลือกทำทั้งสองทางเลยก็มีไม่น้อย