Traffic ตก

Traffic ตก ยอด Page view ของเว็บไซต์ลดลง เพราะอะไร ทำ Content SEO แล้วไม่ดีขึ้น สาเหตุที่ Traffic ลด

Traffic ตก ยอด Page view ของเว็บไซต์ลดลง ถึงแม้ว่าเราจะทำคอนเทนต์ SEO แล้ว แต่ก็ยังไม่ดีขึ้น มีสาเหตุจากอะไร เป็นคำถามที่คนเพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์ SEO ส่งมาหลายคำถามเหมือนกัน เลยเป็นที่มาของบทความนี้