บรีฟ Influencer

บรีฟ Influencer อย่างไร คุยกันแค่ไหน ให้งานออกมาดี ตรงใจ

บรีฟ Influencer อย่างไร ให้งานออกมาดี ใครที่ทำงานร่วมกับ Influencer บ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งแบรนด์หรือเอเจนซีเอง ก็มักจะเจอกับประสบการณ์จ้างงาน Influencer ที่หลากหลาย มีบางงานที่ออกมาดี บางงานที่ออกมาไม่ได้ดั่งใจก็มาก ทั้งหมดนี้ผลัพธ์จะดีหรือไม่ดี ส่วนมากจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นนั่นคือการบรีฟนั่นเอง