กลุ่มเป้าหมาย Lookalike

กลุ่มเป้าหมาย Lookalike เทคนิคการทำกลุ่มเป้าหมาย Lookalike ที่หลายคนมองข้าม

กลุ่มเป้าหมาย Lookalike นับว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายของ Facebook ที่นิยมใช้กันค่อนข้างมาก โดยของ Google Ads ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายแบบนี้เหมือนกัน แต่ทว่าจะเรียกว่า Similar Audience แทน