Search Ads ไม่ทำงาน

Search Ads ไม่ทำงาน ไม่รัน ไม่ใช้เงิน วิธีแก้ไขใน Google Ads เบื้องต้น ทำไงได้บ้าง

Search Ads ไม่ทำงาน ไม่รัน ไม่ใช้เงิน หลายคนที่ทำ Google Ads เอง ในส่วนของ Search Ads ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก หรือคนที่ทำงานใน Digital Marketing ยังไม่นาน ก็อาจจะประสบปัญหาว่า Search Ads ใน Google Ads นั้น ทำยากกว่าที่คิด เพราะว่าโฆษณาไม่รัน ไม่ทำงาน และก็ไม่ใช้เงิน