โควิด-19-กับเอเจนซี

โควิด-19 กับเอเจนซี ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้กับเอเจนซี กับวิธีแก้ปัญหา

โควิด-19 กับเอเจนซี เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ เอเจนซีโฆษณาก็ได้รับผลกระทบกับไวรัสนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลกระทบทางตรง เมื่อเกิดมาตรการ Social Distance ที่ขอความร่วมมือให้ผู้คนหลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชน ดังนั้นงานอีเว้นท์จึงถูกยกเลิกเป็นจำนวนมาก และยังมีผลกระทบต่อธุรกิจอื่น ๆ ด้วย