โฆษณา Direct Message Instagram

โฆษณา Direct Message Instagram อย่างไรให้ออกมาได้ผลลัพธ์ พร้อมปิดยอดขายได้

โฆษณา Direct Message Instagram เรียกว่าเป็นการต่อยอดจากการทำโฆษณาในรูปแบบของ Message บน Facebook ซึ่งอาจมีความแตกต่างเล็กน้อย โดยเราสามารถเลือกโปรโมตโฆษณา Direct Message Instagram ได้ในส่วนของ Facebook Ads Manager ในส่วนของ Ad Sets ซึ่งมีให้เลือกอยู่ 3 อย่างด้วยกัน 1. โฆษณาด้วย Facebook Messenger 2. WhatsApp Business และ 3. Instagram Direct ซึ่งเราจะมาแนะนำวิธีการโฆษณาอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ และปิดการขายอย่างไร และใครเหมาะกับการโฆษณาด้วยรูปแบบนี้ ปิดยอดขายด้วย โฆษณา Direct Message Instagram ทำอย่างไร ใช้รูปที่เน้นความสวยงาม เข้ากับภาพไลฟ์สไตล์ใน Instagram ความแตกต่างอย่างเห็นได้ใช้ใน Instagram กับบน Facebook ซึ่ง Instagram จะเน้นรูปไลฟ์สไตล์มากกว่าบน Facebook เมื่อเราทำโฆษณาในอินสตาแกรม…