ทำงาน Digital marketing

ทำงาน Digital Marketing แต่ไม่เคยได้ใช้งานเครื่องมือจริง จะทำไงดี ย้ายงานดีไหม?

ทำงาน Digital Marketing แน่นอนว่างานทางด้านสายนี้มีความหลากหลายค่อนข้างมาก แต่ก็จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ทำงานด้าน Digital Marketing แต่ไม่เคยแม้กระทั่งได้จับ Tools หรือเครื่องมือเลย ผู้อ่านอาจจะตกใจและสงสัยว่ามีด้วยจริงเหรอ คนที่ทำงานด้าน Digital Marketing แต่ไม่เคยได้จับเครื่องมือใด ๆ เลย บอกเลยว่ามี ที่มาของบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตอบคำถามจาก Inbox ทาง Facebook ของ Digital Break Time ใจความคำถามมีประมาณว่า ตอนนี้ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing เป็นตำแหน่งคล้าย AE ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเป็นหลัก ทำให้ไม่ได้จับเครื่องมือจริง คิดว่าจะส่งผลต่อ Career Path ในอนาคตหรือไม่ แล้วควรเปลี่ยนงานดีไหม ถึงจะได้จับเครื่องมีจริง แค่คำถามนี้เพียงแค่คำถามเดียว ก็รับรู้ได้ถึงความกังวลถึงอนาคต ก่อนที่ Digital Break Time จะตอบคำถามนี้ ต้องอธิบายก่อนว่า คนที่ทำงานในแวดวง Digital Marketing นั้น มีหลายแบบ ซึ่งสายงานหรือตำแหน่งที่มักจะไม่ค่อยได้จับเครื่องมือจริง มักจะมีตำแหน่งตามนี้…