เปรียบเทียบ Website

เปรียบเทียบ Website, Microsite และ Landing Page (Sale Page) ต่างกันอย่างไร มีหน้าที่อะไรบ้าง

เปรียบเทียบ Website, Microsite และ Landing Page (Sale Page) ต่างกันแค่ไหน แต่ละอย่างเป็นอย่างไร มีหน้าที่และจุดประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันหรือไม่ การทำเว็บไซต์ถือว่าเป็นหน้าต่างบานแรก ๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น แต่ระดับของเว็บไซต์ก็มีแตกต่างกันออกไป ทั้งแบบ Landing Page (Sale Page), Microsite และ Website เราจะมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้น Landing Page หรือที่นิยมเรียกติดปากว่า Sale Page คืออะไร คำว่า Landing Page มีความหมาย 2 แบบ ความหมายแรกของคำว่า Landing Page นั้น คือหน้าเว็บไซต์ URL ที่เราเลือกไว้เป็นหน้าแรกที่คนคลิกมาเจอนั่นเอง ส่วนอีกความหมายหนึ่งนั้น หลายคนอาจเรียกว่า Sale Page ก็ย่อมได้ คือหน้าเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว ที่ให้รายละเอียดข้อมูล สินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้จบภายในหน้าเดียว เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการตัดสินใจได้ โดยที่ไม่หลงทาง โดยมักจะมี…