เอเจนซี ลาออก

เอเจนซี ลาออก รวมเหตุผลของคนลาออกจากดิจิทัลเอเจนซีโฆษณา

เอเจนซี ลาออก รวมเหตุผลของคนลาออกจากดิจิทัลเอเจนซีโฆษณา เรียกได้ว่าการลาออก เป็นเรื่องที่จะต้องพบเจอเป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์เงินเดือนกันอยู่แล้ว แต่สำหรับประสบการณ์ส่วนตัวจากการทำงานมา โดยเฉพาะดิจิทัลเอเจนซี ก็มีหลายครั้งที่พบเจอคนที่ลาออกเอง ทั้งคนในทีม คนต่างทีม หรือแม้กระทั่งตัวเองที่ลาออกมาบ่อยครั้งเช่นกัน