Metric ใน Shopee Ads

Metric ใน Shopee Ads ทำโฆษณา ควรจะดูอะไรบ้าง วัดโฆษณานี้ดีหรือไม่ ตัดสินจากอะไร

Metric ใน Shopee Adsทำโฆษณาควรจะดูอะไรบ้าง การทำโฆษณา Shopee Ads แน่นอนว่าหลายคนก็มักจะหวังว่าต้องการให้โฆษณาออกมาประสิทธิภาพดีที่สุด ซึ่ง Shopee Ads นั้นมีหลาย Metric ค่อนข้างเยอะ ซึ่งทำให้หลายคนสับสนว่าเราควรจะดูอะไรดี ควรจะเรียงความสำคัญจากอะไรก่อน