Text Overlay คืออะไร

Text Overlay คืออะไร รวมวิธีเอาตัวรอดจากกฎเหล็ก Text 20% ของ Facebook

Text Overlay คืออะไร Text overlay คือเครื่องมือชนิดหนึ่ง สำหรับตรวจสอบข้อความปิดทับบนรูปภาพ สำหรับการใช้โฆษณาบน Facebook นั่นเอง ซึ่งคุณสามารถใช้งานเครื่องมือ Text Overlay ได้ที่นี่   Text Overlay คืออะไร ถ้าไม่ทำตามกฎนี้จะเกิดอะไรขึ้น Text Overlay จะทำหน้าที่ตรวจสอบรูปภาพสำหรับการโฆษณาบน Facebook โดยระดับของข้อความที่อยู่บนรูปภาพจะสามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ระดับด้วยกันคือ ข้อความปิดทับระดับ OKมีข้อความอยู่ในรูปน้อยมาก หรืออยู่ในระดับที่ Facebook รับได้ ทำให้โฆษณาได้ปกติ ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด แนะนำว่าถ้าทำรูปภาพครั้งใดก็ตาม ควรให้อยู่ในระดับนี้จะดีที่สุด เพื่อการโฆษณาให้เกิดประสิทธิภาพ ข้อความปิดทับระดับ Lowในระดับนี้ก็จะบอกเลยว่าประสิทธิภาพการโฆษณาจะลดลงเล็กน้อย เพราะมีข้อความในรูปภาพ แต่ก็ยังโฆษณาได้อยู่ ข้อความปิดทับระดับ Mediumมีข้อความปิดทับในรูประดับปานกลาง จะทำให้ลดประสิทธิภาพของการโฆษณาลงไปอีกมากกว่าแบบ Low แต่ก็ยังคงโฆษณาได้อยู่ ข้อความปิดทับระดับ Highมีข้อความปิดทับในระดับสูง ทำให้โฆษณารันน้อยมาก ประสิทธิภาพต่ำ มีโอกาสสูงมากที่โฆษณาจะไม่รันได้ บางคนอาจนึงภาพไม่ออกว่าจะมีผลแค่ไหน เช่นสมมติว่าเราจ่ายค่าโฆษณา 1,000 บาท โดยปกติเราควรจะได้…

Impr. (Top) % คืออะไร

Impr. (Top) % คืออะไร ต่างจาก Impr. (Abs. Top) % ไหม และมาแทน Avg. Position จริงหรือ?

Impr. (Top) % คืออะไร เรียกได้ว่า Google Ads ในส่วนของ Search นั้น มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งมี Metric ใหม่เพิ่มเข้ามา เช่น Impr. (Top) % หรือเรียกเต็มๆ ว่า Search top impression rate Impr. (Abs. Top) % มีชื่อว่า Search absolute top impression rate Search top IS มีชื่อเต็มว่า Search top impression share (IS) Search abs. top IS มีชื่อยาวว่า Search absolute top impression share จะเห็นได้ว่า Metric…