Digital Marketing ช่วงวิกฤต

Digital Marketing ช่วงวิกฤต COVID-19 ควรไปต่อหรือพอแค่นี้?

Digital Marketing ช่วงวิกฤต Covid-19 ไม่ว่าธุรกิจไหน ๆ ก็จะได้รับผลกระทบ อาจจะมากหรือน้อยแตกต่างกัน เอาเข้าจริงแล้ว เมื่อธุรกิจประสบภาวะวิกฤต งบประมาณที่จะโดนตัดก่อนอันดับแรกคืองบการตลาด ซึ่งในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนักช่วงนี้ก็ไม่ต่างกัน แต่ก่อนที่จะหั่นงบการตลาดออกไป อยากให้อ่านดูก่อนว่าธุรกิจของเรายังไปต่อได้ไหม หรือควรต้องหยุดแค่นี้