ทีม Digital Marketing

ทีม Digital Marketing ในหน่วยงาน หรือในเอเจนซี จะต้องมีตำแหน่งใดบ้าง

ทีม Digital Marketing ในยุคปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าเป็นทีมที่กำลังต้องการในหลายหน่วยงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากเหล่าแบรนด์ต้องการสร้างทีม In House เป็นของตัวเอง เพื่อต้องการลดภาระค่าใช้จ่าย ลดการพึ่งพาเอเจนซีภายนอก ส่วนสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจเอเจนซีเกี่ยวกับดิจิทัลโดยตรง แน่นอนว่าการฟอร์มทีมขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยเช่นกัน ลองมาดูกันก่อนว่าในแต่ละตำแหน่งที่จำเป็น มีรายละเอียดอะไรบ้าง Digital Marketer นักการตลาดออนไลน์ ในตำแหน่งนี้ค่อนข้างมีความหลากหลายพอสมควร ไม่ว่าจะเป็น Media Buyer, Biddable Optimizer, Media Planner, SEO Specialist ฯลฯ ซึ่งถ้าเป็นเอเจนซีขนาดใหญ่ จะมีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนในแต่ละตำแหน่ง แต่สำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มต้นของทั้ง In-House และเอเจนซีขนาดเล็ก อาจจะเป็นคนเดียวกันได้ ขึ้นอยู่กับว่า เราจะเน้นที่ส่วนใดเป็นหลัก ถ้าเน้นทำแผนกับซื้อสื่อออนไลน์ Digital Marketer คนนั้นต้องมีทักษะ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ อย่าง Facebook Ads และ Google Ads เป็นหลัก และตามด้วยทักษะการวางแผน ที่ Media Planner ทำกันด้วย Content…